Khách sạn Equatorial

Khách sạn Equatorial

Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38390000 Fax: 38359969

http://www.equatorial.com/hcm/

Khoảng cách tới Nha Khoa Nhân Tâm: 2km 993m

Thời gian di chuyển: 12 phút

Một số hình ảnh Khách sạn Equatorial: